กู๊ดเยียร์ เผยยางรถยนต์แห่งอนาคต IntelliGrip Urban

 

กู๊ดเยียร์ เผยโฉมรูปลักษณ์ของยางรถยนต์แห่งอนาคต IntelliGrip Urban ยางรถยนต์ต้นแบบที่ออกแบบมาเพื่อยานยนต์ที่มีระบบไรด์แชร์ริ่งและขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติในยุคแห่งอนาคต ซึ่งเหมาะแก่การขับขี่ในเมืองโดยเฉพาะ

การขนส่งตามคำขอหรือบริการใช้รถร่วมกันในการเดินทาง (ride-sharing) ซึ่งเป็นทางเลือกในการสัญจรแนวใหม่ นอกเหนือจากแท็กซี่ รถเช่า หรือรถส่วนตัว เพราะคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความคล่องแคล่วว่องไว สถานที่ และการชำระเงิน จึงทำให้การบริการแบบไรด์แชร์ริ่งกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม ซึ่งความนิยมของการใช้ชีวิตในเมืองจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการรับแนวทางใหม่ของการเดินทางนี้เข้ามาใช้

ยางรถยนต์ต้นแบบกู๊ดเยียร์ IntelliGrip Urban ติดตั้งด้วยเทคโนโลยี Sensor-in-Tire ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับระบบควบคุมยานยนต์อัตโนมัติ เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร สามารถตรวจจับและรู้สึกถึงสภาพของถนน และจะส่งไปถึงระบบคอมพิวเตอร์ในตัวรถเพื่อควบคุมความเร็ว การเบรก การขับขี่ และเสถียรภาพของรถให้เหมาะสมที่สุด

ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแห่งอนาคต จึงถูกนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยขับขี่ร่วมกับยานพาหนะคันอื่น คนขับและคนเดินถนน และข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ดังนั้น ยางรถยนต์ต้นแบบกู๊ดเยียร์ IntelliGrip Urban จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้ควบคุมยานยนต์ยังได้รับประโยชน์จากรูปทรงที่แคบและสูงขึ้นของยางชนิดนี้ เพราะช่วยลดแรงต้านการหมุนของล้อ ประหยัดน้ำมัน และยังช่วยเพิ่มจำนวนยานยนต์ระบบไฟฟ้าขึ้นในเมืองต่าง ๆ อีกทั้ง เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ยังช่วยให้ผู้ควบคุมยานยนต์สามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับยางได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริง

ยางรถยนต์ต้นแบบ IntelliGrip Urban ช่วยให้ยานยนต์อัตโนมัติสามารถตรวจสอบยานพาหนะและยางรถยนต์ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเพราะช่วยเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจได้ โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญในยานยนต์ประเภทนี้ อาทิ:
เทคโนโลยี Sensor-in-Tire ช่วยให้ยานยนต์อัตโนมัติสามารถตรวจจับสภาพถนนได้ เสริมความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับผู้โดยสาร จึงช่วยให้ยานยนต์ประเภทนี้ ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญจากยางสู่รถ โดยผ่านระบบคลาวด์

การบำรุงรักษาแบบทันท่วงที ช่วยให้ผู้ควบคุมยานยนต์สามารถระบุและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาง ก่อนที่ปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้น ซึ่งโซลูชั่นที่ใช้งานง่ายและเป็นแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวนี้ จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของยางและสามารถวางแผนการบำรุงรักษาแบบทันท่วงที จึงสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ และยังช่วยยืดอายุการใช้งาน ประหยัดพลังงานและความยั่งยืนถาวรของยานยนต์นี้ได้

รูปทรงที่แคบและสูงขึ้น จะช่วยลดแรงต้านการหมุนของล้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน รวมถึงเพิ่มจำนวนยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าในชุมชนเมืองได้ ทั้งนี้ รูปทรงของยางรถยนต์ต้นแบบนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรถในกรณีที่มีการไถลบนพื้นเปียกแล้ว ยังทำให้ทีมนักออกแบบของกู๊ดเยียร์สามารถลดจำนวนร่องบนพื้นผิวของยาง เพิ่มระยะทางในการวิ่งบนถนน และลดเสียงรบกวน

ดอกยางที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ จะช่วยในการยึดเกาะทั้งในสภาวะอากาศที่ร้อนและหนาวในเมืองได้ รวมถึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน และเพิ่มสมรรถนะให้กับยานยนต์ประเภทนี้