ซูบารุ เรียกคืนรถยนต์ปัญหาสปริงวาล์วและจอแสดงผลข้อมูล

ซูบารุ คอร์ปอเรชั่น (ซูบารุ) ประกาศเรียกคืนรถยนต์ทั่วโลก จากสปริงวาล์วและจอแสดงผลข้อมูลโดยรวมบกพร่อง การเรียกคืนรถยนต์ที่สปริงวาล์วบกพร่องดังกล่าวจะมีขึ้นสำหรับรถยนต์ซูบารุที่ผลิตขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555 จนถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยรุ่นรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้ ซูบารุ BRZ รุ่นปี 2013 ซูบารุ เลกาซี่ หรือซูบารุ เอาท์แบ็ค รุ่นปี 2012-2014 ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ รุ่นปี 2012 ถึงรุ่นปี 2014 ซูบารุ อิมเพรซซ่า หรือซูบารุ เอ็กซ์วี ที่ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์แบบ FA20 หรือ FB20

ซูบารุ เรียกคืนรถยนต์ปัญหาสปริงวาล์วและจอแสดงผลข้อมูล

การประกาศเรียกคืนในครั้งนี้ เป็นมาตรการพึงระวังความเป็นไปได้อันเกิดจากการที่สปริงวาล์วที่อยู่ในสภาวะการทำงานสูง ในสภาวะดังกล่าวสปริงวาล์วอาจแตกตัวภายในห้องเครื่อง และเกิดเสียงรบกวนออกมาจากเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดับ หรือไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ ลูกค้ามอเตอร์ อิมเมจจาก ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม จะได้รับแจ้งการเรียกคืนนี้ โดยมอเตอร์ อิมเมจจะดูแลลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในการเปลี่ยนสปริงวาว์ล และชิ้นส่วนอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ซูบารุ เรียกคืนรถยนต์ปัญหาสปริงวาล์วและจอแสดงผลข้อมูล

 

การเรียกคืนรถยนต์ที่จอแสดงผลข้อมูลโดยรวมบกพร่องในเวลาเดียวกัน ซูบารุประกาศเรียกคืนรถยนต์ ซูบารุ เลกาซี และซูบารุ เอาท์แบ็ค รุ่นปี 2018 ที่ผลิตขึ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อันมีจอแสดงผลข้อมูลโดยรวมบกพร่อง

คำสั่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อาจส่งผลต่อความแม่นยำของข้อมูลที่แสดงบนจอแสดงผลข้อมูลโดยรวม อาทิ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือ และระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งต่อไปได้ ซูบารุได้ออกมาตรการพึงระวังนี้เพื่อที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฎขึ้นบนเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และข้อมูลระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งต่อไปได้จะมีความถูกต้องแม่นยำ

ซูบารุ เรียกคืนรถยนต์ปัญหาสปริงวาล์วและจอแสดงผลข้อมูล

ลูกค้ามอเตอร์ อิมเมจจาก ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนามจะได้รับแจ้งการเรียกคืนนี้ โดยมอเตอร์ อิมเมจจะดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ในการปรับซอร์ฟแวร์ของจอแสดงผลข้อมูล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

มอเตอร์ อิมเมจมีพันธกิจที่จะมอบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ในการนี้ มอเตอร์ อิมเมจและซูบารุ คอร์ปอเรชั่นมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา หากมีความคืบหน้าใดๆ ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการแจ้งให้ทราบต่อไป