ตลาดรถยนต์ตุลาคม เพิ่มขึ้น 26.8% ยอดขายรวม 86,931 คัน

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,805 คัน เพิ่มขึ้น 14.1% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,126 คัน เพิ่มขึ้น 36% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 43,827 คัน เพิ่มขึ้น 34.6%

ตลาดรถยนต์ตุลาคม เพิ่มขึ้น 26.8% ยอดขายรวม 86,931 คัน

 ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคมปริมาณการขาย 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 14.1% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 36% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นปรับปรุงใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่สามารถตอบรับกับการใช้งานของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรถรุ่นใหม่ยังคงมีอยู่สูง

2) ตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 833,515 คัน เพิ่มขึ้น 20.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 18.5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 22.5% เป็นผลจากความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี จากแรงขับเคลื่อนทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆจากค่ายรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากมีการจัดงาน Thailand International Motor Expo 2018 ดังนั้นจึงทำให้ค่ายรถยนต์ต่างๆพากันทยอยมอบข้อเสนอพิเศษตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อกระตุ้นความสนใจในการซื้อรถยนต์ใหม่ อีกทั้งยังเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อถึงแม้ว่ายังมีความกังวลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ตลาดรถยนต์ตุลาคม เพิ่มขึ้น 26.8% ยอดขายรวม 86,931 คัน

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนตุลาคม 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 29,025 คัน เพิ่มขึ้น 36.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,496 คัน เพิ่มขึ้น 11.7% ส่วนแบ่งตลาด 15.5%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 10,987 คัน เพิ่มขึ้น 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

ตลาดรถยนต์ตุลาคม เพิ่มขึ้น 26.8% ยอดขายรวม 86,931 คัน

 

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,805 คัน เพิ่มขึ้น 14.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,814 คัน ลดลง 1.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,144 คัน เพิ่มขึ้น 9.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.8%

อันดับที่ 3 มาสด้า 4,180 คัน เพิ่มขึ้น 64.8% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

ตลาดรถยนต์ตุลาคม เพิ่มขึ้น 26.8% ยอดขายรวม 86,931 คัน

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,126 คัน เพิ่มขึ้น 36%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 19,211 คัน เพิ่มขึ้น 70% ส่วนแบ่งตลาด 35.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,496 คัน เพิ่มขึ้น 11.7% ส่วนแบ่งตลาด 24.9%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,097 คัน เพิ่มขึ้น 16.4% ส่วนแบ่งตลาด 9.4%

ตลาดรถยนต์ตุลาคม เพิ่มขึ้น 26.8% ยอดขายรวม 86,931 คัน

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 43,827 คัน เพิ่มขึ้น 34.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,088 คัน เพิ่มขึ้น 58.9% ส่วนแบ่งตลาด 39%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,108 คัน เพิ่มขึ้น 13.3% ส่วนแบ่งตลาด 27.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,096 คัน เพิ่มขึ้น 22.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,764 คัน

โตโยต้า 1,979 คัน – อีซูซุ 1,112 คัน – มิตซูบิชิ 931 คัน– ฟอร์ด 825 คัน– นิสสัน 521 คัน

ตลาดรถยนต์ตุลาคม เพิ่มขึ้น 26.8% ยอดขายรวม 86,931 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 38,063 คัน เพิ่มขึ้น 39.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,109 คัน เพิ่มขึ้น 84.9% ส่วนแบ่งตลาด 39.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,996 คัน ลดลง 11.7% ส่วนแบ่งตลาด 28.9%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,271 คัน เพิ่มขึ้น 22% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

ตลาดรถยนต์ตุลาคม เพิ่มขึ้น 26.8% ยอดขายรวม 86,931 คัน

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 833,515 คัน เพิ่มขึ้น 20.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 253,185 คัน เพิ่มขึ้น 35.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 139,164 คัน เพิ่มขึ้น 6.3% ส่วนแบ่งตลาด 16.7%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 103,902 คัน เพิ่มขึ้น 0.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.5%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 323,896 คัน เพิ่มขึ้น 18.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 92,695 คัน เพิ่มขึ้น 23.3% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 78,306 คัน เพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนแบ่งตลาด 24.2%

อันดับที่ 3 มาสด้า 42,109 คัน เพิ่มขึ้น 45.8% ส่วนแบ่งตลาด 13%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 509,619 คัน เพิ่มขึ้น 22.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 160,490 คัน เพิ่มขึ้น 43.6% ส่วนแบ่งตลาด 31.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 139,164คัน เพิ่มขึ้น 6.3% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 54,571 คัน เพิ่มขึ้น 25.7% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 404,340 คัน เพิ่มขึ้น 20.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 139,656 คัน เพิ่มขึ้น 34.7% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 126,292 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% ส่วนแบ่งตลาด 31.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 53,875 คัน เพิ่มขึ้น 31.2% ส่วนแบ่งตลาด 13.3%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 51,575คัน

โตโยต้า 21,505 คัน – มิตซูบิชิ 10,276 คัน – อีซูซุ 9,983 คัน – ฟอร์ด 8,088 คัน – เชฟโรเลต 1,202 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 352,765 คัน เพิ่มขึ้น 21.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 118,151 คัน เพิ่มขึ้น 37% ส่วนแบ่งตลาด 33.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 116,309 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 33%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 45,787 คัน เพิ่มขึ้น 32% ส่วนแบ่งตลาด 13%