ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม โต10.5%

ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม
ยอดขายรวม 57,254 คัน เพิ่มขึ้น 10.5%

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจ าเดือนมกราคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 57,254 คัน
เพิ่มขึ้น 10.5% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,228 คัน เพิ่มขึ้น 23.5% รถเพื่อการพาณิชย์37,026 คัน
เพิ่มขึ้น 4.5% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จ านวน 30,612 คัน เพิ่มขึ้น 5.6%

ประเด็นสำคัญ

1.) ตลาดรถยนต์เดือนมกราคมมีปริมาณการขาย 57,254 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็ นตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 23.5% และตลาดรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.5% ทั้งนี้มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปี 2559
รวมถึงสถานการณ์การส่งออกของประเทศและราคาพืชผลทางการเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการ
จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปี ใหม่และตรุษจีน ส่งผลในเชิงบวกกับตลาดรถยนต์ในเดือน
มกราคม

2.) ตลาดรถยนต์ในเดือน กุมภาพันธ์ แนวโน้มดีขึ้น จากการที่บรรดาค่ายรถยนต์ต่างทยอยกันแนะนำรถรุ่น
ใหม่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ท าให้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นตลาด แต่อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อาจยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคและอาจส่งผล
กระทบต่อตลาดรถยนต์โดยรวม

 

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม 2560

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 57,254 คัน เพิ่มขึ้น 10.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,115 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,197 คัน เพิ่มขึ้น 19.5% ส่วนแบ่งตลาด 23.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 7,866 คัน เพิ่มขึ้น 40.1% ส่วนแบ่งตลาด 13.7%

 

 

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,228 คัน เพิ่มขึ้น 23.5%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า 5,940 คัน เพิ่มขึ้น 38.0% ส่วนแบ่งตลาด 29.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,834 คัน เพิ่มขึ้น 67.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.8%
อันดับที่ 3 มาสด้า 2,160 คัน ลดลง 9.6% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

 

 

 

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย
30,612 คัน เพิ่มขึ้น 5.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,107 คัน เพิ่มขึ้น 19.9% ส่วนแบ่งตลาด 39.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 8,628 คัน ลดลง 10.8% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,460 คัน ลดลง 3.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.3%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,345 คัน
โตโยต้า 1,708 คัน – มิตซูบิชิ1,193 คัน – อีซูซุ831 คัน – ฟอร์ด 556 คัน – เชฟโรเลต 57 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,267 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,276 คัน เพิ่มขึ้น 19.7% ส่วนแบ่งตลาด 42.9%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 6,920 คัน ลดลง 9.4% ส่วนแบ่งตลาด 26.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,753 คัน เพิ่มขึ้น 39.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 37,026 คัน เพิ่มขึ้น 4.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,197 คัน เพิ่มขึ้น 19.5% ส่วนแบ่งตลาด 35.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,281 คัน ลดลง 10.3% ส่วนแบ่งตลาด 25.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,460 คัน ลดลง 3.6% ส่วนแบ่งตลาด 9.3%