ยอดขายรถยนต์เดือนมีนาคม 95,082 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 95,082 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,765 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 60,317 คัน เพิ่มขึ้น 17.5% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 48,258 คัน เพิ่มขึ้น 15%

* ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมปริมาณการขาย 95,082 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 17.5% การเติบโตของตลาดรถยนต์ที่มากขึ้นนี้ เป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในช่วงต้นปี ประกอบกับการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

2) ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 237,093 คัน เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.1% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13% การเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ เป็นผลจากเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี ส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน มีแนวโน้มเติบโต เป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ กอปรกับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาพรวมของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้น แม้ว่าค่าเงินบาทจะยังคงแข็งตัวอย่างต่อเนื่องและราคาพืชผลทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

* ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 95,082 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 26,717 คัน เพิ่มขึ้น 21% ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 18,811 คัน เพิ่มขึ้น 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 19.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 10,197 คัน ลดลง 19.2% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,765 คัน เพิ่มขึ้น 3.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,507 คัน เพิ่มขึ้น 7.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 7,709 คัน ลดลง 22.9% ส่วนแบ่งตลาด 22.2%
อันดับที่ 3 มาสด้า 4,944 คัน เพิ่มขึ้น 44.3% ส่วนแบ่งตลาด 14.2%

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 48,258 คัน เพิ่มขึ้น 15%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 17,242 คัน เพิ่มขึ้น 16.4% ส่วนแบ่งตลาด 35.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 14,347 คัน เพิ่มขึ้น 15.2% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 6,640 คัน เพิ่มขึ้น 29.3% ส่วนแบ่งตลาด 13.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,180 คัน
โตโยต้า 2,613 คัน – มิตซูบิชิ 1,335 คัน – อีซูซุ 1,260 คัน – ฟอร์ด 900 คัน – เชฟโรเลต 72 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 42,078 คัน เพิ่มขึ้น 17.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 15,982 คัน เพิ่มขึ้น 19.2% ส่วนแบ่งตลาด 38%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 11,734 คัน เพิ่มขึ้น 14.8% ส่วนแบ่งตลาด 27.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,740 คัน เพิ่มขึ้น 26.8% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 60,317 คัน เพิ่มขึ้น 17.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 18,811 คัน เพิ่มขึ้น 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 31.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 17,210 คัน เพิ่มขึ้น 30.1% ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 6,751 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

* สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2561

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 237,093 คัน เพิ่มขึ้น 12.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 64,234 คัน เพิ่มขึ้น 9.3% ส่วนแบ่งตลาด 27.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 44,316 คัน เพิ่มขึ้น 6.3% ส่วนแบ่งตลาด 18.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 28,435 คัน ลดลง 5.8% ส่วนแบ่งตลาด 12%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 90,131 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 24,888 คัน เพิ่มขึ้น 8.3% ส่วนแบ่งตลาด 27.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 21,628 คัน ลดลง 8.2% ส่วนแบ่งตลาด 24%
อันดับที่ 3 มาสด้า 11,607 คัน เพิ่มขึ้น 45.8% ส่วนแบ่งตลาด 12.9%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 118,252 คัน เพิ่มขึ้น 10.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 40,498 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 35,221 คัน เพิ่มขึ้น 4.7% ส่วนแบ่งตลาด 29.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 16,729 คัน เพิ่มขึ้น 36.6% ส่วนแบ่งตลาด 14.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 15,359 คัน
โตโยต้า 6,452คัน – อีซูซุ 3,090คัน – มิตซูบิชิ 3,088 คัน – ฟอร์ด 2,513คัน – เชฟโรเลต 216 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 102,893 คัน เพิ่มขึ้น 11.3%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 37,408 คัน เพิ่มขึ้น 5.7% ส่วนแบ่งตลาด 36.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 28,769 คัน เพิ่มขึ้น 2.9% ส่วนแบ่งตลาด 28%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 14,216 คัน เพิ่มขึ้น 35.2% ส่วนแบ่งตลาด 13.8%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 146,962 คัน เพิ่มขึ้น 13%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 44,316 คัน เพิ่มขึ้น 6.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 39,346 คัน เพิ่มขึ้น 10% ส่วนแบ่งตลาด 26.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 17,181 คัน เพิ่มขึ้น 35.2% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%