นิสสัน,ซูมิโตโม และ 4R ตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

นิสสัน และซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันก่อบริษัท 4R ในปี 2553 เพื่อพัฒนากระบวนการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านการรีไซเคิลแบตเตอรี่ บริษัทฯได้พัฒนากระบวนการวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอย่างรวดเร็ว และได้นำวิธีการนี้มาประยุกต์ใช้กับขึ้นตอนการรวบรวมแบตเตอรี่จากทั่วประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งมาที่โรงงานที่เมืองนามิ

โรงงานแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการผลิต และพัฒนากระบวนการ 4R แบตเตอรี่ที่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่จากโรงงานแห่งนี้จะถูกนำเสนอในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่สำหรับรถไฟฟ้า และจะนำมาใช้กับระบบสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือรถยกไฟฟ้า โรงงานแห่งนี้ยังจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมือง นามิเพราะเป็นโรงงานแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554

โรงงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่เมืองนามิ (Namie) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นจะดำเนินการโดย บริษัท 4R Energy Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่างนิสสัน (Nissan) และ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Corporation)

ผู้ใช้รถยนต์ทั่วโลกให้ความสนใจ และมีความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลโดยตรงต่อจำนวนของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่ กระบวนการรีไซเคิลและการแปรเปลี่ยนรูปแบตเตอรี่ดังกล่าว (Refablication) คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ผลกระทบต่อความต้องการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ และผลต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม

นิสสันในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีไร้มลพิษ ผลักดันให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของระบบการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนา นำเสนอ และส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

ขณะเดียวกันซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น มีความเชื่อมั่นในผลกระทบเชิงบวกจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ทั้งสองบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกันเพื่อขยายความร่วมมือในบริษัท 4R บริษัทฯ จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้กระบวนการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ และการรีไซเคิลแบตเตอรี่จากรถยนต์พลังงานฟ้ามาใช้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลายๆ วัตถุประสงค์ รวมถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า

Leave a Reply