นิสสันสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและกองทัพเรือไทย

 

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. ปีเตอร์ แกลลี (ซ้าย) รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร มอบเกียร์และส่วนประกอบรถยนต์ให้แก่ ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ (ขวา) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ นาวาเอก อุกฤช เถาว์ชาลี (กลาง) หัวหน้าแผนกจัดแผนงาน กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ เพื่อต่อยอดการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานรัฐบาลผ่านการศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์เชิงปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง โดยการส่งมอบในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมืออันต่อเนื่องระหว่างนิสสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และกองทัพเรือไทย เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทหารช่าง

นอกจากการบริจาคชิ้นส่วนรถยนต์ดังกล่าว บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในรถยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้แก่ทหารช่างในกองทัพเรือไทยเป็นระยะเวลากว่าสามปีแล้ว

นิสสัน เพิ่งส่งมอบรถนิสสัน อีวาเลีย ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมยานยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีผ่านการศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์ นิสสัน อีวาเลีย เชิงปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ และช่างเทคนิคที่มีทักษะในอนาคต ก่อนหน้านี้ นิสสันยังเคยมอบรถนิสสัน นาวาราให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อสนับสนุนการศึกษาเช่นเดียวกัน

Leave a Reply