นิสสัน สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน

นิสสันให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน 200 คนจากอยุธยาและระยอง

ค่ายเยาวชน ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างทักษะภาวะผู้นำที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 200 คนจาก 4 โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและระยองเข้าร่วมค่ายเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วันเพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำที่ครอบคลุมสะเต็มศึกษา

นิสสันให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน 200 คนจากอยุธยาและระยอง

ค่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของนักเรียนกว่า 1,200 คนผ่านกิจกรรมการทำงานเป็นทีม การวางแผน และกิจกรรมผู้นำ-ผู้ตาม

นักเรียนในค่ายจะได้รับการฝึกให้รู้จักการแบ่งกลุ่มให้ทำงานเป็นทีม วางแผน และแสดงบทบาทสมมติในฐานะผู้นำหรือผู้ตาม จากนั้นทำการนำเสนองานหน้าชั้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและชีวิตประจำวันในอนาคตได้

นิสสันให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน 200 คนจากอยุธยาและระยอง

โครงการนี้ได้นำเอาสะเต็มศึกษามาใช้ในค่าย โดยได้รวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ได้บูรณาการแล้วผ่านทางกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง “ที่ผ่านมาการสอนองค์ประกอบ 4 อย่างของสะเต็มศึกษาไม่ได้ถูกบูรณาการร่วมกัน และบางครั้งนักเรียนไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ โครงการนี้มุ่งที่จะช่วยให้นักเรียนรวบรวมองค์ประกอบทั้ง 4 อย่างนี้เข้าด้วยกันเป็นองค์ความรู้เดียวที่สำคัญ ทั้งนี้นิสสันมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน” คุณสุธิรัตน์ คชสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าว

นิสสันให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน 200 คนจากอยุธยาและระยอง

มร. ปีเตอร์ แกลลี รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนและองค์กรเพื่อมนุษยชน ในการสร้างเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการเติบโตให้กับเด็กและเยาวชนไทย “ผมรู้สึกภาคภูมิใจในความกระตือรือร้นของพนักงานอาสาสมัครของเราที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนโครงการนี้”

นายธรรมนูญ สังขวรรณ ผู้จัดการทั่วไป สายงานการพัฒนาเครือข่าย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้การอบรมกระบวนการคิดเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนในค่ายนี้กล่าวว่า “ผมชื่นชอบการสอนเป็นอย่างมากและยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจและสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อการเติบโต”

นิสสันให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน 200 คนจากอยุธยาและระยอง

“หนูเป็นคนขี้อายและไม่ชอบพูดคุยกับผู้อื่น แต่ค่ายนี้ช่วยให้หนูกลายเป็นคนใหม่ หนูมีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถนำทีมได้ หนูจะนำแนวความคิดเรื่องสะเต็มศึกษาไปใช้ในโครงการต่างๆ ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ หนูรู้สึกประทับใจโครงการนี้มาก และจะชวนเพื่อนๆ ให้มาสมัครโครงการนี้ในปีหน้า” นางสาวธันยธร ธัญญเจริญ นักเรียนโรงเรียนวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าว

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน โดยไม่เพียงแค่เสริมสร้างทักษะของเด็กและเยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างผู้นำที่แข็งแกร่งที่จะทำประโยชน์ให้ชุมชนและประเทศต่อไปในอนาคต

Leave a Reply