นิสสัน แสดงความยินดีแก่ประธาน แองเจิลเวย์ ในโอกาสรับมอบ เครื่องอิสริยาภรณ์

 

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กอบชัย จิตรสกุล ประธานบริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด ในโอกาสที่ท่านได้รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Ordre National du Mérite ชั้นเชอวาลิเยร์ (อัศวิน)

พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์จัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อแสดงการยกย่องและขอบคุณคุโณปการของนพ.กอบชัย จิตรสกุล ต่อการส่งเสริมและเผยแพร่ภาษา วัฒนธรรมและศิลปะฝรั่งเศสในประเทศไทย

นพ.กอบชัย จิตรสกุล เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศส ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อให้ชาวเชียงรายและพะเยาได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ของฝรั่งเศส โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่เชียงใหม่และกรุงเทพ นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อชุมชนท้องถิ่นร่วมกับสมาคมฝรั่งเศส – ไทย เชียงราย มาโดยตลอด ผ่านบริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการของ นพ.กอบชัย จิตรสกุล

อันตวน บาร์เตส ประธาน นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในพื้นที่เมืองหลายแห่ง เด็กและเยาวชนยังไม่สามารถเข้าถึงหรือสัมผัสศิลปะได้อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในหรือนอกห้องเรียน ความหลงใหลชื่นชอบในงานศิลปะ กีฬา การถ่ายภาพและการศึกษาที่มีมาตั้งแต่ช่วงต้นยุค 90 ของ นพ.กอบชัย ช่วยให้เด็กๆ ในจังหวัดเชียงรายและพะเยาได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ในฐานะพลเมืองของประเทศฝรั่งเศสและประธานของนิสสันในประเทศไทย ผมรู้สึกภูมิใจในความทุ่มเทที่พันธมิตรทางธุรกิจของนิสสันมีให้ต่อวัฒนธรรมฝรั่งเศสในจังหวัดเชียงราย อันเป็นการ สนับสนุน สร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนท้องถิ่น”

ฯพณฯ นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “ด้วยความชื่นชอบในวัฒนธรรมฝรั่งเศส นพ.กอบชัย จิตรสกุล ได้ขึ้นเป็นประธานสมาคมฝรั่งเศส เชียงราย ตั้งแต่ปี 2536 ท่านทำให้การก่อตั้งและการดำเนินการของสมาคมเป็นไปได้ด้วยดีด้วยการสนับสนุนทั้งทางด้านการเงินและโลจิสติก คุโณปการของ นพ.กอบชัย ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะฝรั่งเศสในภาคเหนือของประเทศไทย และความช่วยเหลือของท่านมีส่วนเติมเต็มพันธกิจการดำเนินงานของเราในประเทศไทย ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Ordre National du Mérite ชั้นเชอวาลิเยร์ (อัศวิน) แก่ นพ. กอบชัย จิตรสกุลในครั้งนี้”