บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา พนักงานฯ ประจำปีการศึกษา 2561

 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา พนักงานในเครือฯประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ถือเป็นโครงการต่อเนื่องของคณะผู้บริหาร ซึ่งได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยมาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะภายในองค์กรซึ่งเป็นบุตร-ธิดา พนักงานฯ และภายนอกองค์กรโดยผ่านการบริจาคหรือสมทบทุน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยังคลาดแคลนและด้อยโอกาสอีกด้วย โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา และ คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติและขึ้นมอบทุนฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 2 ของบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

Leave a Reply