บีอาร์จี กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิณัฐธิมาฯ มอบทุนวันเด็กแห่งชาติ

อัจจิมา ศรีรัตนประภาส (คนที่ 6 จากซ้าย) กรรมการบริหาร ฝ่ายการขาย พร้อมผู้บริหารและพนักงานในเครือ บีอาร์จี กรุ๊ป ร่วมกับ นางสาวณัฐธิมา ศรีรัตนประภาส (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธาน “มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส” มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดมหรรณพารามวรวิหาร โดยคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเกมส์การละเล่น ของรางวัลและอาหารว่าง ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวอีกด้วย