งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42

“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42”

 

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ผู้จัด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2561 ประกาศผลการตัดสินการประกวดประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) / ไม่มีรถเข้าประกวด
ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ.1905-1918) / ไม่มีรถเข้าประกวด
ประเภทรถโบราณ (คศ.1919-1930) รางวัลที่ 1 ได้แก่ AUSTIN 7 ปี 1929 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ประเภทรถก่อนสงคราม (คศ.1931-1945) รางวัลที่ 1 ได้แก่ MG TA ปี 1936 บางกอก รัษฐปานะ
ประเภทรถหลังสงคราม (คศ.1946-1960) รางวัลที่ 1 ได้แก่ PORSCHE 356A ปี 1958 สุรพันธ์ จรรยงพันธ์
ประเภทรถคลาสสิค (คศ.1961-1970) รางวัลที่ 1 ได้แก่ MERCEDES-BENZ 600 LIMOUSINE ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง
ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ.1971-ปัจจุบัน-30 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ DAIMLER COUPE ปี 1977 ณภัสป์ชัย น้อยเพิ่มพูล
ประเภทรถที่มีคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ MERCEDES-BENZ 600 LIMOUSINE ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลประกวด รถจำลอง รถดัดแปลง รถประดิษฐ์พิเศษ รถโฟล์คสวาเกน รถอเมริกัน รถแจกวาร์-เดมเลอร์ รถมีนี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42”

ส่วนรางวัลราชินีแห่งความสง่างาม (CONCOURS D’ELEGANCE – กงกูรส์ เดเลอกองศ์) ซึ่งคัดเลือกจากสุภาพสตรีที่มาร่วมงานเลี้ยงประกาศผลคืนวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้แก่ ประไพศรี ปภัสร์พงษ์

สามารถติดตามผลการประกวด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42” เพิ่มเติมได้ที่ www.vintagecarclub.or.th และ www.facebook.com/VintageCarClub

“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42”
ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ต้อนรับ Masaki Shimizu ผู้แทนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสมาพันธ์ยานยนต์โบราณสากล (FIVA) ที่ให้เกียรติเยี่ยมชม และสังเกตการณ์ “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42” ซึ่งจัดแสดงรถโบราณ และรถคลาสสิคกว่า 100 คัน

 

สรุปรางวัล “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42”

ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) / ไม่มีรถเข้าประกวด
ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ. 1905 – 1918) / ไม่มีรถเข้าประกวด

ประเภทรถโบราณ (คศ.1919 – 1930)

รางวัลที่ 1 Austin 7 ปี 1929 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
รางวัลที่ 2 Austin 7 Saloon ปี 1933 วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์
รางวัลที่ 3 Austin 7 ปี 1929 วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์

ประเภทรถก่อนสงคราม (คศ.1931-1945)

รางวัลที่ 1 MG TA ปี 1936 บางกอก รัษฐปานะ
รางวัลที่ 2 Austin 7 (Open Road Tourer) ปี 1936 นารา รัษฐปานะ
รางวัลที่ 3 Austin Big 8 ปี 1937 วิรุฬห์ ปริวุฒิพงษ์

ประเภทรถหลังสงคราม (คศ.1946 – 1960)

รางวัลที่ 1 Porsche 356A ปี 1958 สุรพันธ์ จรรยงพันธ์
รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 190 ปี 1958 กันธิชา ฉิมศิริ
รางวัลที่ 3 BMW 503 Coupe ปี 1956 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

ประเภทรถคลาสสิค (คศ.1961 – 1970)

รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 600 Limousine ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง
รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 230 SL pagoda ปี 1967 รังษี เวคะวนิชย์
รางวัลที่ 3 Volvo 122S ปี 1967 พิพัฒน์พล น้อยบุญสุกกุล

ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ.1971 – ปัจจุบัน – 30 ปี)

รางวัลที่ 1 Daimler Coupe ปี 1977 ณภัสป์ชัย น้อยเพิ่มพูล
รางวัลที่ 2 Citroen GS 1220 ปี 1977 ณภัสป์ชัย น้อยเพิ่มพูล
รางวัลที่ 3 Fiat X1/9 ปี 1980 ลภน โมกขสมิต

“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42”

ประเภทรถจำลอง, รถดัดแปลง และรถประดิษฐ์พิเศษ

(รถจำลอง)รางวัลที่ 1 Porsche 356 Speedster ปี 1958 อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร                                                                                                                          (รถดัดแปลง) รางวัลที่ 1 Buick Truck ปี 1950 อิทธิพร พยัคฆันตร
(รถประดิษฐ์พิเศษ) รางวัลที่ 1 Opel “Doctor’s Car” ปี 1909 Ton Hillebrand

ประเภทรถโฟล์คสวาเกน

รางวัลที่ 1 Volkswagen T1 Camper Westfalia ปี 1967 พรสถิตย์ นฤนาถวานิช
รางวัลที่ 2 Volkswagen Karmann Ghia ปี 1965 วงศ์ศิริ จายนียโยธิน

“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42”

ประเภทรถแจกวาร์ และเดมเลอร์

รางวัลที่ 1 Jaguar XJ6L ปี 1975 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง
รางวัลที่ 2 Daimler Double Six ปี 1974 ณวรา จันทรัตน์
รางวัลที่ 3 Jaguar XJC ปี 1977 ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์

ประเภทรถมีนี

รางวัลที่ 1 Austin Mini ปี 1960 เจริญ เลิศอัครธร
รางวัลที่ 2 Austin Mini ปี 1959 ภุชชงค์ วงษ์โต
รางวัลที่ 3 Morris Mini Minor ปี 1963 สุรศักดิ์ กลมเกลียว

“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42”

รถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม                                                                                                                                                                                     

Mercedes-Benz 190 ปี 1958 กันธิชา ฉิมศิริ

รถที่มีคะแนนรวมสูงสุด

Mercedes-Benz 600 Limousine ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

รางวัลงานสียอดเยี่ยม

Chevrolet Corvette ปี 1980 Dean Giliard

 

เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม

Chevrolet Truck ปี 1947 อัษฎาวุธ พุ่มประยูร
ประเภทรถอเมริกัน / ไม่มีรถได้รับรางวัล
รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม / ไม่มีรถได้รับรางวัล

Leave a Reply