มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ผนึกกำลังผู้จำหน่ายมุ่งยกระดับความพึงพอใจลูกค้า

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และผลักดันการพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส

มร.โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ การแข่งขันฯ นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมทักษะความรู้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยหนึ่งในพันธกิจหลักของเราคือการส่งมอบคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเชิดชูบุคลากรของเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

สำหรับงานแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 แบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทสายงาน ได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ ที่ปรึกษางานบริการ และพนักงานอะไหล่ โดยในปีนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ยกระดับการประเมินผู้เข้าแข่งขันให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดให้มีการทดสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เป็นปีแรก สำหรับสายงานที่ปรึกษาการขายและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิในปีที่ 18 นี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคมากกว่า 1,700 คน จากเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ คัดเลือกจนได้ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 60 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ลำลูกกา ปทุมธานี เน้นการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริงในการทำงาน พิจารณาตัดสินที่ความเชี่ยวชาญ ความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส และเพื่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังจัดการแข่งขันประเภทนักศึกษาอาชีวะจากโครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project – VSSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชน

ผลการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2560

ด้านที่ปรึกษาการขาย

รางวัลชนะเลิศ คุณชญาน์นันท์ รุ่งรุจจิรธนโชติ บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ คุณณัฏฐ์ภัสสร พันธุ์ภักดีภัทร บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณพีรติกานต์ ปาระมี บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ด้านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศ คุณอภิชญา ทองดี บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณศกลรัตน์ อภิวัฒน์เจริญ บริษัท มิตซูชัยพร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณเจษฎาภรณ์ อุปรีย์ บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ด้านช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา

รางวัลชนะเลิศ คุณภานุมาศ สมบูรณ์ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณอนุรักษ์ ชุมพล บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณสุรเชษฐ วิจิตรวัชรกุล บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด

ด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ (PM)

รางวัลชนะเลิศ คุณปิยะ บัวเดช บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณศรราม เสมียนหร่าย บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาอุทัยธานี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณจำรัส สุวรรณเรือง บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด

ด้านที่ปรึกษางานบริการ

รางวัลชนะเลิศ คุณชาญณรงค์ กันฉุน บริษัท กาญจนาอิควิพเม้นท์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณธนพรรณ จินดาพล บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณปราโมทย์ เลิศวิทยชัยกุล บริษัท สิทธิผลเซลส์ จำกัด

ด้านพนักงานอะไหล่

รางวัลชนะเลิศ คุณเชวง ดังสท้าน บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณปนัดดา พนันธุ์ทอง บริษัท มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณเศรษฐสิทธิ์ วัฒนกูล บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด

นักศึกษาอาชีวะโครงการ VSSP

รางวัลชนะเลิศ คุณธีรวัต วงษ์ศรี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ คุณวสุธร แก้วละเอียด บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณเขมินท์ จันทะนาม บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด

Leave a Reply