เกี่ยวกับ | ติดต่อ เรา

ครบทุกรถ สดทุกเรื่อง

ปรัชญาของเรา

จากประสบการณ์ในวงการรถยนต์กว่า 20 ปี ผ่านการทดสอบรถยนต์เกือบทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ ทำให้เราต้องการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงด้านการทดสอบรถยนต์ รวมถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ของวงการรถยนต์ในบ้านเราเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงข้อมูลที่ดีและถูกต้องที่สุด ตามสโลแกน “ครบทุกรถ สดทุกเรื่อง”

 

เรื่องราวของเรา

ปี 2018 บริษัทคาร์อินเนอร์ จำกัด เร่ิมก่อตั้งและเปิดดำเนินธุรกิจสื่อออนไลน์ หรือ ดิจิทัลมีเดีย ด้านยานยนต์ ครอบคลุมทั้ง เว็บไซต์ www.carinner.com / Facebook pagecarinner / YouTube carinner channel  / Instagram  carinner / Twitter carinner  จุดประสงค์เพื่อให้คนยุคใหม่ในโลกดิจิทัล เข้าถึงสื่อสารยานยนต์ได้มากยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าเราเป็นองกรค์ที่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง มีเครื่องมือทดสอบรถที่น่าเชื่อถือ อ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ได้ จะเป็นจุดเด่นขององค์กรที่จะดำเนินงานอย่างยี่งยืนในอนาคตต่อไป

 

ติดต่อเรา

บริษัท คาร์อินเนอร์ จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 58/45 หมู่ 3 ถนนเสนานิคม 1  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทรศัพท์ 08-1866-6559  หรือ carinnerthai@gmail.com