เชลล์มอบเงิน 9 ล้านบาท สานต่อกิจกรรม “เชลล์เติมสุข”

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย นายอัษฎา หะรินสุต (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ มร.แกรนท์ แมคเกรเกอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร ธุรกิจค้าปลีก มอบเช็คมูลค่า 9 ล้านบาท ที่ได้จากกิจกรรม “เชลล์เติมสุข” แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ (ที่ 3 จากขวา) ประธานโครงการและผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ  ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เพื่อสานต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนผู้สมควรได้รับการโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว รวมการสนับสนุนทั้งสิ้นตลอดโครงการ ตั้งแต่ พ.ศ.2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้านบาท โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้รวม 12 แห่งทั่วประเทศ