เชลล์ เฮลิกส์ ย้ำคุณภาพ คว้ารางวัล TAQA Award ต่อเนื่อง 4 ปีติด

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด คว้ารางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในงาน Thailand Automotive Quality Awards (TAQA Award) ประจำปี 2560 จัดโดยสถาบันยานยนต์ ร่วมกับสื่อสากล สื่อในเครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และบริษัทวิจัย คัสต้อม เอเชีย โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการลงคะแนนของผู้ขับขี่ทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแบรนด์น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ที่ผู้ขับขี่ไว้วางใจ

สิริวิภา ยุกตะทัต ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้นรับรางวัลพร้อมกล่าวว่า “เชลล์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลที่มาจากการลงคะแนนจากผู้ขับขี่ทั่วประเทศเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นับเป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ชาวไทยเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากเชลล์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างครอบคลุม”