แรลลี่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ล้านดวงใจ น้อมสดุดี อัครศิลปิน”

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) จัดแรลลี่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ ล้านดวงใจ น้อมสดุดี อัครศิลปิน” เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา โดยการแข่งขันครั้งนี้ บริษัท ทีดีซี เอเจนซี่ จำกัด ได้รับมอบสิทธิจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้จัดการแข่งขัน โดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองทัพเรือ ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 

สำหรับการจัดการแข่งขันแรลลี่ฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ขึ้นทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC)

 

พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด, ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการ ร.ย.ส.ท. มาร่วมกันปล่อยขบวนรถแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ โดยการแข่งขันครั้งนี้ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-อู่ตะเภา (ท่าเรือจุกเสม็ด) สิ้นสุดที่ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร ระยอง ระยะทางรวมกว่า 300 กิโลเมตร