โตโยต้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” คนใหม่

           บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ประกาศแต่งตั้ง มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ขึ้นดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่”  แทน มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ซึ่งหมดวาระและได้รับการแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษาบริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  คอร์ปอเรชั่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

          

มร. เคียวอิจิ  ทานาดะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในปีพ.ศ. 2552 และบริหารงานภายใต้ประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยอย่างยาวนาน สามารถผลักดันให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คงความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และก้าวสู่การเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของโตโยต้าในระดับโลก และในปี 2555 มร. เคียวอิจิ      ทานาดะ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  คอร์ปอเรชั่น ให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหาร” ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของโตโยต้าในประเทศไทยและในภูมิภาค ซึ่งสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ และให้การสนับสนุนบริษัทในเครือของโตโยต้าในภูมิภาคนี้ ที่สำคัญ มร. เคียวอิจิ ทานาดะ เป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมโครงการสำคัญต่างๆ มากมาย อันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรและประเทศ อาทิ

  • ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบไทย ทั้งผลักดันผู้บริหารชาวไทยครอบคลุมงานบริหารสายงานหลัก

ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานภายใต้วัฒนธรรมแบบไทย ด้วยการริเริ่มนโยบาย “3ส” ประกอบด้วย สวัสดี สบายดี สนุกดี เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ทั้งผลักดันและส่งเสริมผู้บริหารชาวไทยครอบคลุมงานบริหารสายงานหลักเป็นครั้งแรก

  • การส่งเสริมให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโตโยต้า และมีส่วนสำคัญในการทำให้โตโยต้าครองความเป็นหนึ่งทางด้านการขายและการส่งออก ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2555 มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ยังได้รับตำแหน่ง “ประธานหอการค้าญี่ปุ่น” ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ได้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับตัวแทนจากหน่วยงานและนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นให้มีความเข้าใจในสถานการณ์อันแท้จริงของประเทศไทยในช่วงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง และในช่วงระหว่างการเกิดวิกฤติสำคัญต่างๆ   

 

  • มุ่งมั่นขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย

ด้วยความผูกพันกับประเทศไทย มร. เคียวอิจิ ทานาดะ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขสู่สังคมไทย ทั้งเป็นผู้สนับสนุนการทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ โครงการถนนสีขาว เมืองสีเขียว ที่สำคัญยังเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มรูปแบบ  อาทิ การเป็นผู้สนับสนุนโตโยต้า ไทยลีก  โตโยต้า ลีกคัพ และ โตโยต้า พรีเมียร์ คัพ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งโครงการค่ายศิลปะสู่เยาวชน

ทางด้าน มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” คนใหม่ ปัจจุบันอายุ 56 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโกเบ และเริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ.2526  ระหว่างการทำงาน มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน รวมถึง เคยได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยในฐานะ “ผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการใหญ่” รับผิดชอบดูแลทางด้านการตลาดที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2551 และล่าสุด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น รวมถึงดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ภายใต้ประสบการณ์กว่า 30 ปี ทางด้านธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่เคยดูแลทางด้านการตลาดในประเทศไทย ผนวกกับการบริหารงานในระดับสากล จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่ผลักดันให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เจริญรุดหน้า พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่เติบโตเคียงคู่สังคมไทย

ประวัติ  มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ

“กรรมการผู้จัดการใหญ่” คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ชื่อ                          มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ

วันเกิด                      10 กุมภาพันธ์  (อายุ 56 ปี)

การศึกษา                  2522 – 2526   ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ

ประเทศญี่ปุ่น

2534 – 2536   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน :

เมษายน 2560              “เจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

                               “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด       

2559  – มีนาคม 2560   “ผู้อำนวยการ” TMAP-Japan  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

2553 – 2559               “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น

2552                        “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” สายงานการขายและการวางแผน

                               บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์

2549 – 2551               “ผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการใหญ่” สายงานการตลาด

  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด   

2544 – 2548               “ผู้อำนวยการ” ส่วนงานโครงการเอเชีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

2540 – 2543               “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” สายงานบัญชี

                               บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น

2537 – 2539               “ผู้ช่วยผู้จัดการ” ฝ่ายบัญชี

                               บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น                                           

2534 – 2536               หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

2526                        เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งอื่นๆ :

2559  – ปัจจุบัน            “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” 

                               บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์