โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง เปลี่ยนชื่อใหม่

 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM) จากการเพิ่มพันธกิจสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TMAP-EM) ทำการเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM) โดยจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่ม และผนึกกำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก ของโตโยต้าทั่วโลก

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมจากภาครัฐ โตโยต้าได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตหลักและการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์ ไปยังตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงทั่วโลก อาทิ โครงการรถยนต์ IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle) และด้วยโครงการดังกล่าว บริษัท TMAP-EM จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อ และการจัดเตรียมการผลิตสำหรับรถยนต์ในโครงการ IMV

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของลูกค้าในภูมิภาค จากรถยนต์เชิงพาณิชย์มาเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กส่วนบุคคล บริษัท TDEM จึงได้รับพันธกิจเพิ่ม ในการดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนายานยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กในตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เพื่อให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงและยังคงไว้ซึ่งพันธกิจในการพัฒนาประเทศไทยและในภูมิภาคให้เป็นฐานการผลิตหลักและการส่งออกรถยนต์ไปยังภูมิภาคเอเชียและตลาดโลก

มร.ทัตสึโร่ ทาคามิ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “กว่าทศวรรษที่บริษัท TMAP-EM ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 เป็นต้นมา เราดำเนินการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่กำลังจะมาถึง บริษัทฯได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มพันธกิจและความท้าทายใหม่เพื่อการพัฒนา “รถยนต์ที่ดีขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Ever-better cars)” ทั้งนี้ ด้วยพันธกิจดังกล่าว จึงเป็นการเรียนรู้ผ่านการได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากไดฮัทสุ ในการผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถครอบครองได้ และสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตรถยนต์ แบบโตโยต้า และ ไดฮัทสุ”

“บริษัท TDEM ให้ความเชื่อมั่นว่า เราจะยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะพัฒนาสังคมไทย ภูมิภาคเอเชีย และสังคมโลก ด้วยบุคคลากรในภูมิภาคเอเชียผ่าน “การสร้างรถยนต์ที่ดีขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Ever-better cars)” สืบไป” มร.ทาคามิกล่าวในที่สุด

ข้อมูลบริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM):
ชื่อบริษัท [ไทย] บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
[อังกฤษ] Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd (TDEM)
ก่อตั้ง 1 เมษายน 2550 – ก่อตั้งบริษัท TMAP-EM
3 เมษายน 2560 – เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท TDEM
สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ
ขนาดพื้นที่ 480,000 ตารางเมตร
ทุนจดทะเบียน 1.3 พันล้านบาท
ผู้ถือหุ้น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 100%
คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ: มร. ชินยะ โคเทระ
กรรมการผู้จัดการใหญ่: มร. ทัตสึโร่ ทาคามิ
จำนวนพนักงาน 2550