โตโยต้า เปิดประสบการณ์ค่ายศิลปะสู่เยาวชนแห่งที่ 3 ณ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.เชียงใหม่

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชนไทย ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากนักออกแบบมืออาชีพประเทศญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์สุจิตตพร ปูรณะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย นายภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้แก่เยาวชนไทย โดยเริ่มต้นเป็นครั้งแรก ณ โรงเรียนจิตรลดาในปี พ.ศ.2557 และได้ขยายกิจกรรมสู่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและได้บรรจุหลักสูตรการออกแบบไว้ในการเรียนการสอนผ่านชมรมศิลปะ (Art Club) เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาด้านศิลปะการออกแบบให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง

และในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้ขยายกิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) สู่แห่งที่ 3 โดยร่วมมือกับโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดอบรมหลักสูตรการวาดภาพและการออกแบบการ์ตูน ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเนื้อหาการอบรมเน้นการฝึกทักษะพื้นฐานการออกแบบตัวการ์ตูน โดยคณะผู้สอนจากบริษัท คาราส (Charas) บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการจัดกิจกรรมดังกล่าวสู่โรงเรียนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้แก่เยาวชนไทยได้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในระดับสากลต่อไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้าที่ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุน และส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย สมดังปณิธานที่ว่า “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”