ไทยยานยนตร์ จัดกิจกรรม “Thaiyarnyon Driver Experience Caravelle Comfort T6”

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด จัดกิจกรรม “Thaiyarnyon Driver Experience Caravelle Comfort T6” เพื่อพนักงานขับรถยนต์โฟล์คสวาเกนโดยเฉพาะ โดยมี บุญส่ง ผจงกิจพิพัฒน์ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและ คุณนันท์ ไชยกร (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) วิศวกรยานยนต์ บริษัท ร่วมให้ความรู้กับผู้ร่วมอบรม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ เรียนรู้การขับขี่ปลอดภัย พร้อมแนะนำเทคนิคการสร้างภาพลักษ์เพื่อความประทับใจ ให้ความรู้ความเข้าใจในการสังเกตน้ำมันเครื่องด้วยตนเอง เพื่อดูแลเครื่องยนต์รถโฟล์คสวาเกน เบื้องต้นได้ โดยผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรแสดงความเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ ด้วย