บริษัท บีวายดี ออโต้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ข่าวรถวันนี้ : บริษัท บีวายดี ออโต้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 บาท แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

ข่าวรถวันนี้ : บริษัท บีวายดี  ออโต้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 บาท แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

 

ข่าวรถวันนี้ : บริษัท บีวายดี ออโต้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 บาท แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

 

บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายประวิทย์ วิจิตรธนกูล ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจากบริษัทฯ (ด้านซ้าย) เป็นผู้ส่งมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยมีนายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ด้านขวา) เป็นผู้รับมอบ

ทางบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน

 

ข่าวรถวันนี้ : บริษัท บีวายดี ออโต้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 บาท แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

 

ในภาพ จากซ้ายไปขวา
1. นายประวิทย์ วิจิตรธนกูล ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2. นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์