ฟอร์ด จัดอบรมเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ ปภ.

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด จัดอบรมเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. สานต่องานบริการสังคม

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด จัดอบรมเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. สานต่องานบริการสังคม

 

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด จัดอบรมเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. สานต่องานบริการสังคม

 

ฟอร์ด ประเทศไทย จัดฝึกอบรม  ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมทักษะการขับขี่ที่จำเป็นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่บุคลาการของหน่วยงานบริการทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีนายวิทยา จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่รวม 80 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ สนามมอเตอร์สปอร์ต ปาร์ค สุวรรณภูมิ

 

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด จัดอบรมเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. สานต่องานบริการสังคม

 

ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าและบุคลากรที่ออกให้บริการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศเผชิญกับภัยน้ำท่วม ฟอร์ดจึงได้ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดการอบมรมเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยเสริมทักษะการขับขี่ขณะออกไปปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่และประชาชน

 

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด จัดอบรมเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. สานต่องานบริการสังคม

 

ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรจากหลายฝ่ายในสังกัดกรมฯ เข้าร่วม อาทิ ฝ่ายยานพาหนะ ศูนย์เตือนภัยพิบัติ ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสถาบันดับเพลิง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการควบคุมรถขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในสนามทดสอบตลอดทั้งวัน โดยฟอร์ดได้นำรถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์ ที่โดดเด่นด้วยสมรรนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยมาใช้เป็นพาหนะในการอบรม นอกจากนี้ ฟอร์ดยังได้นำชุดจำลองสภาวะมึนเมาและชุดจำลองการตั้งครรภ์มาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในการเตรียมร่างกายให้พร้อมในการขับขี่ด้วย

 

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด จัดอบรมเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. สานต่องานบริการสังคม

 

โครงการ ‘ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ หรือ Ford Driving Skills For Life (DSFL) เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ด ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ฟอร์ดได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยได้ส่งมอบการอบรมให้แก่ผู้สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรเพื่อสังคม และประชาชนทั่วไปแล้ว จำนวน 14,591 โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ฟอร์ดเตรียมจัดฝึกอบรมโครงการ ‘ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ ต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ทางเฟซบุ๊ค ฟอร์ด