ฟอร์ด ร่วมส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ใน บางกอก ดีไซน์ วีค 2024

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด ร่วมส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ชุมชนนางเลิ้งในงานบางกอก ดีไซน์ วีค 2024

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด ร่วมส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ชุมชนนางเลิ้งในงานบางกอก ดีไซน์ วีค 2024

 

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด ร่วมส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ชุมชนนางเลิ้งในงานบางกอก ดีไซน์ วีค 2024

 

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี สนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนฟอร์ด ฟันด์ ให้พันธมิตรศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือศูนย์ FREC กรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรมเทศกาลการออกแบบ ‘บางกอก ดีไซน์ วีค’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการจัดงาน บางกอก ดีไซน์ วีค 2024 (Bangkok Design Week 2024) ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab – USL) ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Agency – CEA)

 

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด ร่วมส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ชุมชนนางเลิ้งในงานบางกอก ดีไซน์ วีค 2024

ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด ร่วมส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ชุมชนนางเลิ้งในงานบางกอก ดีไซน์ วีค 2024 ข่าวรถวันนี้ : ฟอร์ด ร่วมส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ชุมชนนางเลิ้งในงานบางกอก ดีไซน์ วีค 2024

 

จัดกิจกรรมในย่านนางเลิ้งโดยชูคอนเซ็ปท์ ‘Livable Scape: คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี’ เพื่อสะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของกรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ โดยมีนายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค