‘มิชลิน’ ครองอันดับหนึ่งด้านการเปิดเผยข้อมูลภาคอุตสาหกรรมยาง

ข่าวรถวันนี้ : มิชลิน ครองอันดับหนึ่งด้านการเปิดเผยข้อมูลภาคอุตสาหกรรมยาง

ข่าวรถวันนี้ : ‘มิชลิน’ ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งในการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ

 

ข่าวรถวันนี้ : มิชลิน ครองอันดับหนึ่งด้านการเปิดเผยข้อมูลภาคอุตสาหกรรมยาง

 

· มิชลินครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับดังกล่าวถึง 3 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินงานที่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา (Natural Rubber Sector) บนเวทีโลก

 

ข่าวรถวันนี้ : มิชลิน ครองอันดับหนึ่งด้านการเปิดเผยข้อมูลภาคอุตสาหกรรมยาง

 

· ล่าสุดได้คะแนนสูงถึง 80.9% ในการประเมินผลที่จัดทำโดย SPOTT ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) เพื่อประเมินความโปร่งใสของบริษัทหรือองค์กรในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

 

ข่าวรถวันนี้ : มิชลิน ครองอันดับหนึ่งด้านการเปิดเผยข้อมูลภาคอุตสาหกรรมยาง

 

· คะแนนการประเมินที่อยู่ในระดับสูงตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมิชลินที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความโปร่งใสระดับสากล