นิสสัน ร่วมมือ UN หนุนศักยภาพของ ‘ผู้หญิง’

นิสสัน ร่วมมือ UN หนุนศักยภาพของ ‘ผู้หญิง’

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations)  เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการเสริมศักยภาพของผู้หญิงในที่ทำงาน

 

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มศักยภาพของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน ร่วมลงนามในหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (The Women’s Empowerment Principles: WEPs) WEPs ก่อตั้งโดย UN Women และ UN Global Compact โดยนำเสนอแนวทางแก่ธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในสถานที่ทำงาน ตลาดการค้า และชุมชนในวงกว้าง

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations)  เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการเสริมศักยภาพของผู้หญิงในที่ทำงาน

 

 

“การนำหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีแห่งสหประชาชาติมาใช้จะช่วยเพิ่มแรงผลักดันให้กับงานที่นิสสันทำ เพื่อส่งเสริมสุภาพสตรีในที่ทำงาน” มาโกโตะ อูชิดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิสสัน (CEO Makoto Uchida) กล่าว “หลักการนี้จะช่วยให้บริษัทมีความเสมอภาค และครอบคลุมเนื่องจากเรามีความหลากหลาย นิสสันยึดหลักความรับผิดชอบทางศีลธรรมเพื่อสะท้อนสังคมในอุดมคติ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนในสังคมโดยการผสานข้อมูลเชิงลึก และมุมมองที่หลากหลาย เรายังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และอุทิศเวลาต่อความท้าทายที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง การลงนามในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา”

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations)  เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการเสริมศักยภาพของผู้หญิงในที่ทำงาน

 

นิสสันสนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่สร้างโอกาสก้าวหน้าของผู้หญิงในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีผู้ชายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งรวมถึงโครงการริเริ่มการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของผู้หญิง โครงการผู้นำสตรี และกรอบการทำงานเพื่อสนับสนุนพนักงาน ในการสร้างสมดุลระหว่างงานกับการดูแลเด็ก การพยาบาล และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นผลให้สัดส่วนของผู้บริหารที่เป็นสุภาพสตรีของนิสสันทั่วโลกเพิ่มขึ้น จาก 6.7% ในปี 2551 เป็น 15.5% ณ เดือนมีนาคม 2566 ซึ่งทีมของผู้บริหารนิสสันประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยสุภาพสตรีถึง 10.4% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการผลิตอยู่ที่ 5.1% สำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 1,000 คนขึ้นไป*

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations)  เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการเสริมศักยภาพของผู้หญิงในที่ทำงาน

 

นิสสันจะยังคงเพิ่มความพยายามในการสร้างสถานที่ทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า และเคารพในสิ่งที่พวกเขาเป็น และสิ่งที่พวกเขามีส่วนร่วม บริษัทจะขยายโครงการริเริ่มด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกเพื่อสนับสนุนพนักงานทุกคน และส่งเสริมการสื่อสาร นิสสันมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีความหลากหลาย เสมอภาค และครอบคลุมอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนนำตัวตนที่ดีที่สุด และแท้จริงที่สุดมาสู่การทำงาน

*ที่มา: การสำรวจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าจ้างปี 2022 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น