นิสสัน มอบเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน สนับสนุนเครื่องยนต์ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน สนับสนุนเครื่องยนต์ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน สนับสนุนเครื่องยนต์ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

 

นิสสัน สนับสนุนเครื่องยนต์ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตลอดจนการอบรบเชิงปฏิบัติในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย

นิสสัน ประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บริจาคเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.0 ลิตร ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร โดยเครื่องยนต์นี้จะถูกใช้เป็นสื่อการสอนในหลักสูตรซ่อมบำรุงยานยนต์ของศูนย์ฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม “นิสสันมุ่งมั่นเคียงข้างส่งเสริมสังคมไทยมากว่า 70 ปี วันนี้เรายินดีที่จะให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบโอกาสในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยียานยนต์ของเรา” อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าว

“การสนับสนุนของนิสสันในโครงการเรียนรู้ด้านยานยนต์เป็นหนึ่งในปณิธานของบริษัทฯในการยกระดับชีวิตของผู้คนในสังคม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนเครื่องยนต์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์และสร้างประโยชน์แก่ชุมชมของพวกเขา”

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน สนับสนุนเครื่องยนต์ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

 

นับตั้งแต่ปี 2557 นิสสัน ประเทศไทย สนับสนุนเครื่องยนต์แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรมาแล้วกว่า 6 เครื่อง เพื่อใช้ในการสอนวิชาชีพช่างยนต์แก่เยาวชน และในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบส่งกำลังสมัยใหม่หลายประเภท อาทิ เครื่องยนต์เทอร์โบ 1.0 ลิตร ตลอดจนเทคโนโลยีอี-พาวเวอร์และเครื่องยนต์ไฟฟ้า แก่อาจารย์ของศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรักษายานยนต์เชิงปฏิบัติ ตลอดจนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เครื่องยนต์ 1.0 ลิตร เทอร์โบ ของนิสสัน ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ตามเทรนด์ของโลกในการการลดขนาดความจุเครื่องยนต์ แต่เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น ประหยัดการใช้เชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน เครื่องยนต์นี้ถูกใช้ใน นิสสัน อัลเมร่า โดยให้สมรรถนะ และประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสูง ลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ตอบสนองต่อการขับขี่ และการใช้งานในเมืองได้เป็นอย่างดี

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณาจารย์ และบุคลากรจาก 5 สถาบันการศึกษา

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณาจารย์ และบุคลากรจาก 5 สถาบันการศึกษา

 

นิสสัน ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าระดับโลก ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ของเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณาจารย์ และบุคลากรจาก 5 สถาบันการศึกษา

 

สุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลภูมิภาคอาเซียน และสายงานทรัพยากรบุคคล และบริหาร กล่าวว่า “นิสสัน เริ่มผลิต และจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก คือ นิสสัน ลีฟ เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ขับขี่ทั่วโลกที่ใช้นิสสัน ลีฟ มากกว่าหกแสนคัน โดยคาดว่ามีการเดินทางด้วยนิสสัน ลีฟ เป็นระยะทางรวมแล้วกว่าสองหมื่นสามพันล้านกิโลเมตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าของนิสสัน และเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า นิสสัน มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบถ้วน ซึ่งเราพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เรามี ให้แก่ คณาจารย์ เพื่อให้การพัฒนากำลังคน มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและสังคม”

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณาจารย์ และบุคลากรจาก 5 สถาบันการศึกษา

 

การให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทดลองขับ นิสสัน ลีฟ และ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ซึ่งคณาจารย์สามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของนิสสัน ไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาเพื่อสานต่อปณิธานของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร และยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป

 

 

คณาจารย์และบุคลากรจาก 5 สถาบันการศึกษา เข้าฟังบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมของนิสสัน (Nissan Education & Training Center)ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์ของนิสสัน บรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม ของนิสสัน (Nissan Education & Training Center)

คณาจารย์ และบุคลากร ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือ อุปกรณ์และข้อควรปฏิบัติในการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมของ นิสสัน (Nissan Education & Training Center) คณาจารย์และบุคลากร รับฟังการบรรยายพร้อมสาธิตการทำงานของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า จากผู้เชี่ยวชาญของนิสสัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสสัน ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://nissan.co.th หรือ Facebook, Instagram, Twitter และ LinkedIn หรือรับชมวีดีโอล่าสุดจากนิสสันได้ทาง YouTube

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ประเทศไทย ต้อนรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ประเทศไทย ต้อนรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

 

นิสสัน ประเทศไทย ต้อนรับนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ แมคอินไทร์ สคูล ออฟ คอมเมิร์ช มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย (McIntire School of Commerce, University of Virginia) สู่ศูนย์กลางการผลิตของ นิสสัน ในประเทศไทย เพื่อเปิดประสบการณ์และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในด้าน “ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในประเทศไทย และเวียดนาม” โดยมี อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย ในฐานะศิษย์เก่าพร้อมคณะผู้บริหารนิสสัน พาชมสายการผลิต และนำเสนอความรู้ในชีวิตจริง และข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ประเทศไทย ต้อนรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

 

คณะนักศึกษากว่า 20 คน ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์เจมส์ แมกซ์แฮม และคณะบดี นิโคล ที. เจนกินส์ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมสายการผลิต เพื่อดูขั้นตอนการประกอบนิสสัน นาวารา และ เทอร์ร่า

 

ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน ประเทศไทย ต้อนรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

 

มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดย โทมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐอเมริกา