พิษ COVID-19 งานมอเตอร์โชว์ เลื่อนอีก!!

ข่าวรถวันนี้ : ตลาดรถยนต์กุมภาพันธ์ ลดลง 17.1% กลุ่มรถยนต์นั่ง ฮอนด้า และกระบะ 1 ตัน อีซูซุ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ข่าวรถวันนี้ : เลื่อนจัดงานแสดงรถยนต์  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41

 

ข่าวรถวันนี้ : เลื่อนจัดงานแสดงรถยนต์  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41

เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม

 

ข่าวรถวันนี้ : เลื่อนจัดงานแสดงรถยนต์  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41

 

 

เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ตามกำหนดการเดิมไปเป็นวันที่ 20 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2563 และมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการครั้งใหม่ไปเป็นวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563

 

ข่าวรถวันนี้ : เลื่อนจัดงานแสดงรถยนต์  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41