รันสต็อป ร่วมบริจาคช่วยเหลือสังคมช่วง โควิด-19

ข่าวรถวันนี้ : รันสต็อป ร่วมบริจาคช่วยเหลือสังคมช่วง โควิด-19

ข่าวรถวันนี้ : รันสต็อป ร่วมบริจาคช่วยเหลือสังคมช่วง โควิด-19

บริษัท บี.เจ.มอเตอร์พาร์ท จำกัด (รันสต็อป) และ บริษัท บรรจงอินดัสเตรียล จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงสนับสนุนการรักษาพยาบาล และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนการเตรียมความพร้อม ของบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ห้องผู้ป่ วย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในปัจจุบันและอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 

ข่าวรถวันนี้ : รันสต็อป ร่วมบริจาคช่วยเหลือสังคมช่วง โควิด-19

 

การบริจาคอุปกรณ์และสมทบทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคมจากสถานการณ์ โควิด-19 ของบริษัทในเครือรันสต็อป โดยมีการตั้งป้าหมายในการบริจาคเครื่องกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบ ใช้เท้าเหยียบแทนมือกดเพื่อลดการสัมผัสอย่างน้อย 100 เครื่อง รวมไปถึงการบริจาคสเปรย์แอลกอฮอล์และ เงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาล วัด รวมไปถึงมูลนิธิต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของโรค และบรรเทาสถานการณ์จากโควิด – 19 ในสังคม ภายใต้คอนเซปต์ “คนไทยไม่ทิ้งกัน รันสต็อป ไม่ทิ้งคุณ” เพราะเราห่วงใย…อยากให้คุณปลอดภัย”

 

ข่าวรถวันนี้ : รันสต็อป ร่วมบริจาคช่วยเหลือสังคมช่วง โควิด-19

 

บริษัทในเครือ รันสต็อป ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน เป็นจำนวนเงิน 25000 บาท รวมไปถึงบริจาคสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา และเครื่องกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบแทนมือกดเพื่อลดการสัมผัส จำนวน 4 เครื่อง ณ จุดรับบริจาคที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 เป็นสถานที่แรก และมีการเปิดช่องทางในการแนะน าสถานที่รับบริจาคในเพจ Facebook Runstop Racing เพื่อดำเนิน โครงการต่อในสถานที่ถัดไปจนครบตามจุดประสงค์.

Facebook Comments

About Post Author

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial