SEV รถกอล์ฟไฟฟ้า และ STC สามล้อพลังงานแสงอาทิตย์ฝีมือคนไทย

วันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด นำรถพลังงานสะอาด ทั้งรถกอล์ฟไฟฟ้า SEV และรถสามล้ออเนกประสงค์ STC จำนวนทั้งสิ้น 18 คัน ให้สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมทดลองประสิทธิภาพ ในเรื่องความสามารถในการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนโอนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ความสมดุลในการขับขี่ รวมถึงการนำแท่นชาร์จไร้สาย (WPT หรือ Wireless Power Transfer) มาแสดงให้เห็นสมรรถนะการชาร์จ ความง่ายที่มากับความสะดวกในการใช้งาน ณ ณุศา มาย โอโซน เขาใหญ่