โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023”

โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023”

ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2023”

 

 

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในการประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม “Campus Challenge ครั้งที่ 8 ประจำปี 2023” ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างรอยยิ้มและลดการสูญเสียแก่สังคมไทย ณ Toyota Alive เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

 

ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023”

 

โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ได้ดำเนินกิจกรรม Campus Challenge มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสและประสบการณ์ในการวางแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยของตน ซึ่งโตโยต้า เล็งเห็นว่า การแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง

 

ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023”

 

กิจกรรม Campus Challenge 2023 เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2566 โดยมีโจทย์การวางแผนประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “มาร่วมคิดสิ่งใหม่เล่นใหญ่ให้โลกจำ” นอกเหนือจากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ ทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ อาทิ การอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานให้ปัง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก The Standard การอบรมแนวคิดการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การอบรมขับขี่ปลอดภัย (Toyota Mobility Driving) โดย Toyota Mobility Instructor นอกจากนี้ ยังมีการแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการนำเสนอแผนงาน โดยทีมที่ชนะเลิศกิจกรรม Campus Challenge 2020

 

ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023”

 

กิจกรรม Campus Challenge 2023 มีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 1,554 ทีม ซึ่งได้ทำการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ไปเมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยแต่ละทีมได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 21,000 บาท ไปใช้ในการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 เดือน และในรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 10 ทีมได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้

 

ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023”

 

 • 1) ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์ชื่อดังด้านการสื่อสาร
 • 2) ศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
 • 3) คุณ พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 • 4) คุณ สิทธิชัย นกสุวรรณ์ Toyota Mobility Instructor
 • 5) คุณ เตทัศน์ สุทธินุ่น Managing Director, TOUCHPOINT GROUP THAILAND

โดยมีรางวัล สำหรับทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมทั้งได้เปิดประสบการณ์ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงโอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือบริษัทในเครือพันธมิตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท และโล่รางวัล

 

ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023” ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023” ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023” ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้าถนนสีขาว ประกาศผล “Toyota Campus Challenge 2023”

 

ผลการตัดสิน Campus Challenge 2023 ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Rainbow Dash” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 •  คุณ ยศพร พิจิตราศิลป์
 •  คุณ เอกรัตน์ ลิ้มบริบูรณ์ทรัพย์
 •  คุณ ปริเยศ พราหมณ์น้อย
 •  คุณ อุดมวิทย์ สิทธินันท์เจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “12 123 12 12 1” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คุณ จิรพัฒน์ คำอินทร์
 • คุณ ฐิติพงศ์ ปรีชากุล
 • คุณ ธนาทร ปินะพัง
 • คุณ สกุลชัย ตันตระบัณฑิตย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “สามใบเถา” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คุณ ณิชกมล กันอ่วม
 • คุณ มัสฤณ ผอบทอง
 • คุณ ธีรศักดิ์ ตันท้าว

โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ยังคงมุ่งมั่นรณรงค์และสร้างสังคมคนขับรถดี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลักดันสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายการเป็นสังคมที่ยั่งยืนตาม Sustainable Development Goals-SDGs ต่อไป