ร.ย.ส.ท. จัดแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดงานแถลงข่าวจัดการแข่งขัน แรลลี่เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 เส้นทางกรุงเทพฯ- สมุทรปราการ – อู่ตะเภา (ระยอง)

สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีดีซี เอเจนซี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ โดยกำหนดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 เส้นทางกรุงเทพฯ- สมุทรปราการ – อู่ตะเภา (ระยอง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม และประเภทบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2. รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

3. รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

4. รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

5. รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

6. รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

อัตราค่าสมัคร ( จำนวนรถที่เข้าแข่งขันรวม 70 คัน) 1. ประเภททีม จำนวน 15 ทีม ทีมละ 50,000 บาท/2 คัน 2. ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คัน คันละ 30,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีดีซี เอเจนซี่ จำกัด ฝ่ายการตลาด โทร 02-530-4595 ต่อ 18,19

Leave a Reply