โตโยต้า รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018

 

นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้ารับรางวัลในฐานะแบรนด์ที่ครองความน่าเชื่ออันดับ 1 ในกลุ่มรถยนต์นั่งประจำปี 2018 จากนายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำในตลาดรถยนต์นั่งอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในงาน “Thailand’s  Most Admired Brand 2018” เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย.

Leave a Reply